top of page

Sibel Çoban

 


Yine aynı kurumdaki doktora eğitimini Prof. Dr. Edip GÜNAY’ın danışmanlığında “Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Bölümlerinde Kullanılabilecek Eğitim Amaçlı Keman Konçertoları Dağarının İncelenmesi” konulu doktora tezi ile 1998 yılında tamamladı. Doktora eğitimi sırasında 1993-1995 yılları arasında İngiltere Sheffield Üniversitesi Müzik Bölümüne misafir öğrenci olarak kabul edildi. Doktora tezinin uygulama çalışmalarını Dr. Anthony Bennett ile bu sırada tamamladı. İngiltere’de bulunduğu sürede Sheffield Üniversitesi Senfoni Orkestrası ile Sheffield Filarmoni Orkestrasında 1. Keman olarak müzik çalışmalarını sürdürdü ve birçok konserlere katıldı. 1995 yılında yurda döndü.


1986 yılında eğitimini tamamladığı Üniversite’de araştırma görevlisi olarak başladığı akademik yaşamına, 2008 yılında Doçent ve 2014 yılında Profesör olarak devam etmektedir. Akademik çalışmaları sırasında Polonya, Yunanistan, İspanya, Estonya gibi Avrupa’nın birçok ülkesinde uluslararası birçok kongre ve konser gibi eğitimsel ve sanatsal etkinliklere aktif olarak katıldı. Yurt içinde de birçok kongre ve konserde aktif olarak yer almış ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde birçok araştırma ve makaleleri yayınlanmıştır. Ulusal ve uluslararası akademik yayın organlarında hakem olarak görevleri de devam etmektedir. Akademik olarak görevini sürdürdüğü Anabilim Dalının Uluslararası Erasmus Koordinatörlüğü ve Öğretmenlik Uygulaması koordinatörlüğü görevlerini 2006 yılından beri sürdürmektedir. Lisans ve lisans üstü düzeyde verdiği derslerin yanısıra birçok genç araştırmacının tez danışmanlığını da yürütmektedir. Ulusal ve uluslararası iki adet kitabı bulunmaktadır. 


1983 yılından beri Kopuz Oda Orkestrası keman grubunda oda müziği çalışmalarını sürdürmektedir. Bu orkestra ile birçok konsere aktif olarak katılmıştır. Akademik çalışmalarının yanısıra müzik çalışmalarına da halen Kopuz Oda Orkestrasında kurucu üye olarak aktif bir şekilde devam etmektedir.

1964 yılında Burhaniye’de doğdu. Müzik eğitimine 1980 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda başladı. 1984 yılında bu kurumdaki lisans eğitimini tamamladı. Aynı üniversitede Prof. Fethi KOPUZ’un danışmanlığında “Üniversitelerimizin Eğitim Fakültelerinde Çağdaş Türk Müziği Öğretmeni Yetiştirmede Anadal Keman Eğitimi Sorunları ve Çözümleri” konulu tezi ile 1987  yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

bottom of page